กล่องอุปกรณ์

  • วัสดุ: PP
  • กล่องอุปกรณ์ ใช้บรรจุขวดน้ำยาเคมีและอุปกรณ์ต่างๆได้ เป็นกล่องทึบแสงปิดฝาได้สนิท
  • ใช้สำหรับเก็บขวดสารเคมี เช่น น้ำยาเคมี น้ำยาทางการทดลองหรือการแพทย์
  • เราเชี่ยวชาญการผลิตกล่องเก็บของ สามารถทำฝาปิดด้วยระบบล็อคหลายแบบ ติดต่อได้ค่ะ