ของเล่น mini figure

  • วัสดุ : ABS
  • ของเล่น mini figure ตัวนี้มีลักษณะคล้ายเลโก้
  • มีความพิเศษตรงที่มีความยืดหยุ่น ทนต่อแรงกระแทก
  • ขึ้นรูปได้หลากหลายแบบ