ตลับทดลองวิทยาศาสตร์

  • วัสดุ : ABS เกรด A
  • เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีความละเอียดสูง
  • มีความหนาเพียง 1 มิลลิเมตร
  • วัสดุที่ใช้มีพื้นผิวที่แข็งแรง มีความเหนียว ตกไม่แตก คงตัวไม่เสียรูป
  • ใช้วิธีการผลิตแบบ injection molding หรืองานฉีดพลาสติก ขึ้นรูปกับแม่พิมพ์