ลิ้นชักอเนกประสงค์

  • วัสดุ : ABS และ PS
  • ลิ้นชักอเนกประสงค์นี้ สามารถถอดประกอบได้เพราะมีการออกแบบให้รอบด้าน
  • สามารถต่อเชื่อมกับลิ้นชักใบอื่นๆ ได้
  • ตัวชิ้นงานประกอบด้วยวัสดุ 2 ชนิด คือ พลาสติก PP ในส่วนของตัวลิ้นชักด้านนอก
  • พลาสติก PS ในส่วนที่เป็นถาดลิ้นชักสีใสด้านใน