ช้อนส้อมพลาสติก

  • วัสดุ : PS
  • ช้อนส้อม เป็นช้อนส้อมที่เราออกแบบพิเศษให้มีความแข็งแรงกว่าปกติ
  • โดยบริเวณข้อต่อมีความทนทานกว่าช้อนส้อมพลาสติกทั่วไป
  • รองรับการใช้งานมากกว่าหนึ่งครั้ง ไม่หักง่ายแม้จะใช้จิ้มอาหารที่มีความแข็งก็ใช้ได้ดี